Formula

Feel free to use our file uploader, however you can also send us your design via email.

Remember to use only common 3D files formats such as: .STL .OBJ . STEP .STP

Want to find out more? Write or call us!

Używamy plików cookie Więcej informacji

Aby strona mogła ładować się szybciej i zapamiętywać dane które wpisujesz do kontaktu z nami np. po przez chat online musimy używać plików cookie

Zamknij